THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN

246 THỐNG NHẤT – PHƯỜNG 16 – QUẬN GÒ VẤP – TP.HCM

MST: 0314440107

ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH VÀ NHẬN CHỨNG TỪ, HÀNG HÓA

14/2B ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

ADMIN: 0908006801 – SALES@HQI.VN

SALES DEPARTMENT: 0932803408 – YEN@HQI.VN

TECHNICAL DEPARTMENT: 0765183001 – NGUYEN@HQI.VN

MARKERTING: 0912943355 – TIEN@HQI.VN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THỜI GIAN LÀM VIỆC

DATE: MONDAY – SATURDAY
TIME: 08:00 – 17:00