THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN

14/2B ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM

MST: 0314440107

ADMIN: 090 8006 801 – SALES@HQI.VN

SALES DEPARTMENT:

MS. TUYEN – 0985930094 – TUYEN@HQI.VN
MR. LOI – 088 9999 725 – SE1@HQI.VN
MS. NHAN – 088 9999 703 – SALES01@HQI.VN
MS. THI – 088 9999 705 – SALES02@HQI.VN

TECHNICAL DEPARTMENT: 0932717391 – NGUYEN@HQI.VN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THỜI GIAN LÀM VIỆC

DATE: MONDAY – SATURDAY
TIME: 08:00 – 17:00