Xylanh khí nén DSNU – xylanh tròn

Đường kính: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm đến ISO6432; 32, 40, 50, 63 mm
. Hành trình: 1… 500 mm
. Lực: 19 … 1870 N
. Tác động kép
. Cảm biến vị trí
. Giảm chấn cố định/ tự điều chỉnh/ có thể điều chỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *