Khí nén FESTO – Đại Lý Chính Thức

Chúng tôi là nhà phân phối và cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng về Xy lanh từ nhà sản xuất Festo như :

Xylanh Festo chuyên gia về : Xilanh áp suátFesto , Xilanh Điện từ Festo, Xilanh thủy lực Festo , Xilanh khí nén Festo , Xilanh vuông Festo , Xilanh tròn Festo , Xilanh trượt Festo , Xilanh hãm dừng Festo , Xilanh dẫn hướng Festo…Một số model Xylanh Festo tại Việt nam :
553.918 FS553918 553.918 – PAN-4X0,75-GN
546.284 FS546284 546.284 – PAN-4X0,75-NT
553.924 FS553924 553.924 – PAN-4X0,75-RT
152.697 FS152697 152.697 – PAN-4X0,75-SI
553.912 FS553912 553.912 – PAN-4X0,75-SW
5130 FS5130 5130 – FBN-12/16
6060 FS6060 6060 – HBN-8 / 10X1-A
547.790 FS547790 547.790 – NPFB-D-2R14-M
547.792 FS547792 547.792 – NPFB-D-R14-R12-M
547.791 FS547791 547.791 – NPFB-D-R14-R38-M
547.834 FS547834 547.834 – NPFB-R-G38-G14-MF
5129 FS5129 5129 – FBN-8/10
5125 FS5125 5125 – HBN-12 / 16×1
570.359 FS570359 570.359 – PAN-MF-8X1-SW
533.886 FS533886 533.886 – QS-F-G3 / 8-10H
547.806 FS547806 547.806 – NPFB-D-2G38-M
547.823 FS547823 547.823 – NPFB-E1-2G14-FM
547.830 FS547830 547.830 – NPFB-E4-2G18-FM
547.736 FS547736 547.736 – NPFB-Y-3G18-F
547.740 FS547740 547.740 – NPFB-Y-R18-2G18-
553.896 FS553896 553.896 – PAN-8X1,25-BL-400
553.890 FS553890 553.890 – PAN-8X1,25-SI-400
553.902 FS553902 553.902 – PAN-8X1,25-SW-400
130.994 FS130994 130.994 – QS-B-1 / 4-6-I-20
130.992 FS130992 130.992 – QS-B-1 / 8-8-I-20
132.118 FS132118 132.118 – QSM-B-1 / 8-4-I-20
193.410 FS193410 193.410 – QS-F-G1 / 8-8
533.845 FS533845 533.845 – QS-F-M5-6
2142 FS2142 2142 – KD3-1 / 8-A
531.627 FS531627 531.627 – KD3-1 / 8-I
2143 FS2143 2143 – KD4-1 / 4-A
531.636 FS531636 531.636 – KD4-1 / 4-I
2144 FS2144 2144 – KD4-3 / 8-A
531.637 FS531637 531.637 – KD4-3 / 8-I
3326 FS3326 3326 – KS3-CK-4
3478 FS3478 3478 – KS3-CK-6
2154 FS2154 2154 – KS4-1 / 4-A
531.678 FS531678 531.678 – KS4-1 / 4-I
2155 FS2155 2155 – KS4-3 / 8-A
531.679 FS531679 531.679 – KS4-3 / 8-I
2150 FS2150 2150 – KS4-CK-4
2151 FS2151 2151 – KS4-CK-6
531.683 FS531683 531.683 – KS4-CK-9
531.695 FS531695 531.695 – KSS6-1 / 4-I
531.696 FS531696 531.696 – KSS6-3 / 8-I
531.699 FS531699 531.699 – KSS6-CK-13
531.698 FS531698 531.698 – KSS6-CK-9
547.820 FS547820 547.820 – NPFB-R-G38-G14-FM
547.833 FS547833 547.833 – NPFB-R-G38-G18-MF
533.904 FS533904 533.904 – QSC-F-4H
558.259 FS558259 558.259 – PUN-H-8X1,25-BL-400
558.266 FS558266 558.266 – PUN-H-8X1,25-NT-400
558.273 FS558273 558.273 – PUN-H-8X1,25-SI-400
558.252 FS558252 558.252 – PUN-H-8X1,25-SW-400
572.093 FS572093 572.093 – PAN-MF-6×1-SW-500
556.856 FS556856 556.856 – QSC-F-M7-I
553.906 FS553906 553.906 – PAN-4X0,75-BL
553.930 FS553930 553.930 – PAN-4X0,75-GE
533.891 FS533891 533.891 – QSH-F-6
547.805 FS547805 547.805 – NPFB-D-G14-G12-
547.804 FS547804 547.804 – NPFB-D-G14-G38-M
547.826 FS547826 547.826 – NPFB-E2-2G18-FM
547.818 FS547818 547.818 – NPFB-R-G14-G18-
547.832 FS547832 547.832 – NPFB-R-G14-G18-
547.811 FS547811 547.811 – NPFB-S-2G14-F
570.357 FS570357 570.357 – PAN-MF-4X0,75-SW
533.929 FS533929 533.929 – QS-F-G1 / 8-8-I
132.116 FS132116 132.116 – QSM-B-M3-3-I-20
130.909 FS130909 130.909 – QSM-B-M3-4-I-20
533.878 FS533878 533.878 – QS-F-G1 / 8-4H
533.879 FS533879 533.879 – QS-F-G1 / 8-6H
130.924 FS130924 130.924 – QS-B-1 / 2-10-10
132.152 FS132152 132.152 – QS-B-1 / 4-10-I-20
558.260 FS558260 558.260 – PUN-H-10X1,5-BL-300
558.267 FS558267 558.267 – PUN-H-10X1,5-NT-300
558.274 FS558274 558.274 – PUN-H-10X1,5-SI-300
558.253 FS558253 558.253 – PUN-H-10X1,5-SW-300
130.965 FS130965 130.965 – QS-B-6-20 e
193.413 FS193413 193.413 – QS-F-G1 / 4-10
130.938 FS130938 130.938 – QST-B-1 / 8-4-20
130.955 FS130955 130.955 – QSY-B-4-20
130.918 FS130918 130.918 – QS-B-1 / 4-6-20
132.153 FS132153 132.153 – QS-B-1 / 4-12-I-20
132.155 FS132155 132.155 – QSLL-B-1 / 4-4-20
132.102 FS132102 132.102 – QSM-B-M3-3-20
130.930 FS130930 130.930 – QSL-B-1 / 4-6-20
130.956 FS130956 130.956 – QSY-B-6-20
132.159 FS132159 132.159 – QSY-B-M5-6-20
533.848 FS533848 533.848 – QS-F-G1 / 4-12
533.865 FS533865 533.865 – QST-F-4
533.914 FS533914 533.914 – QST-F-M5-4
541.674 FS541674 541.674 – PAN-R-4X0,75-SI
558.261 FS558261 558.261 – PUN-H-12X2-BL-200
558.268 FS558268 558.268 – PUN-H-12X2-NT-200
558.275 FS558275 558.275 – PUN-H-12X2-SI-200
558.254 FS558254 558.254 – PUN-H-12X2-SW-200
130.929 FS130929 130.929 – QSL-B-1 / 4-4-20
525.750 FS525750 525.750 – PUN-12X2-BL-200
525.743 FS525743 525.743 – PUN-12X2-SI-200
553.941 FS553941 553.941 – PUN-12X2-SW-200
130.922 FS130922 130.922 – QS-B-3 / 8-10-10
130.964 FS130964 130.964 – QS-B-4-20
130.950 FS130950 130.950 – QSL-B-4-20
132.001 FS132001 132.001 – QS-B-1 / 2-12-I-10
132.147 FS132147 132.147 – QS-B-12-8-10
547.828 FS547828 547.828 – NPFB-E3-2G18-FM
547.819 FS547819 547.819 – NPFB-R-G38-G18-FM
547.744 FS547744 547.744 – NPFB-T-3M5-F Raccordo T
547.758 FS547758 547.758 – NPFB-T-3M5-FMF
547.751 FS547751 547.751 – NPFB-T-3M5-MFF
197.383 FS197383 197.383 – PUN-H-4X0,75-BL
558.299 FS558299 558.299 – PUN-H-4X0,75-GE
558.292 FS558292 558.292 – PUN-H-4X0,75-GN
197.376 FS197376 197.376 – PUN-H-4X0,75-NT Tubo trong plastica
558.285 FS558285 558.285 – PUN-H-4X0,75-RT
558.278 FS558278 558.278 – PUN-H-4X0,75-SI
197.390 FS197390 197.390 – PUN-H-4X0,75-SW
130.990 FS130990 130.990 – QS-B-1 / 8-4-I-20
553.898 FS553898 553.898 – PAN-12X1,75-BL-200
553.892 FS553892 553.892 – PAN-12X1,75-SI-200
553.904 FS553904 553.904 – PAN-12X1,75-SW-200
132.105 FS132105 132.105 – QSM-B-1 / 8-6-20
130.912 FS130912 130.912 – QSM-B-M7-4-I-20
8713 FS8713 8713 – HSE-1/2
130.985 FS130985 130.985 – QSTL-B-3 / 8-8-10
534.221 FS534221 534.221 – U-M5-50
130.966 FS130966 130.966 – QS-B-8-20
130.970 FS130970 130.970 – QS-B-8-6-20
570.441 FS570441 570.441 – QS-F-14H-6
570.431 FS570431 570.431 – QS-F-G1 / 2-14
541.679 FS541679 541.679 – PAN-R-16X3-SI
162.863 FS162863 162.863 – CRQS-1 / 8-8
547.763 FS547763 547.763 – NPFB-T-2G34-R34-FMF
547.749 FS547749 547.749 – NPFB-T-3G34-F
547.769 FS547769 547.769 – NPFB-T-3R34-M
547.756 FS547756 547.756 – NPFB-T-R34-2G34-MFF
570.433 FS570433 570.433 – QS-F-14-10
5124 FS5124 5124 – HBN-8 / 10X2
533.864 FS533864 533.864 – QSL-F-12

Vui lòng liên hệ

  • Hotline 0938516500
  • Phòng kinh doanh: 0932803408
  • email: sales@hqi.vn or hung@hqi.vn

One thought on “Khí nén FESTO – Đại Lý Chính Thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *